Udlejningsbetingelser

 

a. Levering: Hvis andet ikke er aftalt, skal al udstyr lejet fra INKA Consult Aps. hentes fra - og bringes tilbage til - firmaets addresse nær Frederiksberg metro-station i København.

 

b. Lejekontrakt: Før lejemålet kan træde i kraft, skal INKA Consult have en underskrevet lejekontrakt i hænde samt depositum indbetalt på bankkonto.

 

c. Depositum: Når udstyret afhentes, skal der betales depositum samt første periodes leje, medmindre andet er aftalt. Ved beskadigelse af udstyr har kunden det fulde ansvar for at udstyret leveres tilbage i samme tilstand som det blev udlejet i - eller alternativt lejeren forpligtiget til at svare erstatning.

 

d. Reservation af udstyr: Såfremt udstyret reserveres 5 dage eller mere før lejemålets begyndelse skal der betales et reservationsdepositum. Depositummet fratrækkes lejebeløbet når udstyret afhentes.

 

e. Lejekontrakt og forlængelse: Lejeperioden strækker sig fra den dag udstyret forlader INKA Consult Aps., til udstyret atter er tilbage hos INKA Consult. Forlængelse af lejemål er kun muligt, såfremt det lejede udstyr ikke er blevet reserveret af andre kunder. Ring eller send en email for at få oplyst prisen på forlængelse.

 

f. Software skal aftales i god tid inden udleje, hvis vi (efter betaling) skal nå at installere noget efter kundens ønske. Du må gerne selv installere software på computerne. Dog kan du blive pålagt en betaling for at "gøre maskinen rent", hvis den returneres med virus og spam.

 

g. Afbrydelse af lejemålet: Lejemålet kan ikke afbyrdes før tiden med mindre en særlig aftale indgås med INKA Consult.

 

h. Tasker: De bærbare PC'ere skal returneres i de sorte tasker, som de er leveret i. Såfremt taskerne ikke bliver leveret med tilbage, vil lejeren blive bedt om at betale erstatning for disse.

i. Forsikring: Kunden skal selv sørge for at lejet udstyr er forsikret. Kunden skal på forlangende forevise behørig forsikring.